Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Pon Equipment BV bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Pon Equipment BV. 

Deze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen, uitprinten en downloaden. Pon Equipment BV wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Rechtbank Amsterdam. Pon Equipment BV is statutair gevestigd te Amsterdam en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 3320049.

Kijk hier voor de algemene voorwaarden van Pon Equipment Rental.

Kijk hier voor de algemene leveringsvoorwaarden van Pon Equipment BV.