Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als familiebedrijf voelt Pon zich nauw verbonden met de maatschappij. Een van de voorbeelden is de Gazelle elektrische fiets en de eco uitvoeringen van de bekende auto merken. Op zich al reden genoeg om de ecologische footprint die we als bedrijf achterlaten, te verkleinen. 

Juist als dealer van machines die vaak en langdurig worden ingezet, nemen we nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid. Als marktleider hoort bovendien zo’n voor trekkersrol bij die positie. Energiebewust en duurzaam werken is meer dan een toekomstdoel, het is een dagelijkse realiteit.

Pon Equipment blijft werken aan het borgen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere CO2-reductie als concrete doelstelling. Pon Equipment heeft gekozen om zich te conformeren aan de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).
 
In dit kader heeft Pon Equipment een procedure opgetuigd om eens per half jaar haar CO2-footprint in kaart te brengen volgens de CO2-Prestatieladder van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Pon Equipment volgt de eisen die gelden voor het CO2-bewust certificaat niveau 3.

Doelstellingen:

  • Alle Pon Equipment bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen.
  • Continu te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
  • De directie van pon Equipment stimuleert alle medewerkers vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.
  • De verworven kennis van de hele Pon organisatie transparant te delen en samen met collega's, fabrikanten, leveranciers, klanten, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
Documenten

Meer info? 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen www.skao.nl.

Of neem contact op met onze Quality, Health, Safety, Environment (QHSE) manager Wouter de Zwart: wouter.de.zwart@pon-cat.com