Informatie Cat S•O•S Services Web

Door mee te doen aan het S•O•S-online programma, kan een vaste interval voor het nemen van smeeroliemonsters worden vastgesteld om gedurende een lange periode gegevens te verzamelen. Hierdoor kunt u de smeeroliegeschiedenis vergelijken en makkelijker afwijkingen van de normale trend aanwijzen. Dit voegt weer waarde toe aan de interpretatie van gegevens, met zinvollere aanbevelingen en aanbevolen handelingen.

HOE NEEMT U EEN GOED MONSTER?


DOWNLOAD INFORMATIE

sos-service-web
 CUSTOMER HOMEPAGE

 ADVANCED SEARCH

 SAMPLE DETAILS & ANALYSIS

 SAMPLE LABEL


Hardcopy rapportages

Met de overgang naar S•O•S Service Web verstrekken wij enkel nog rapportages via S•O•S online en via de e-mail. Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren. Dit betekent dat u geen hard copy rapportage via de post meer ontvangt na 16 februari 2015.

Systeem vereisten

Voor het nieuwe S•O•S systeem heeft u minimaal Internet Explorer 9 of hoger nodig. Tevens kunnen alle andere internetbrowsers gebruikt worden. Windows XP wordt niet ondersteund door Cat S•O•S Services Web.