Reklamasjon

Det er viktig for oss at du er fornøyd med oss som samarbeidspartner og som leverandør.

Dersom du ikke er fornøyd med tjenestene eller produktet du har fått levert, vil vi gjerne at du fyller ut vårt reklamasjonsskjema. På denne måten kan vi utvikle oss og forhåpentligvis unngå samme situasjon to ganger.

Skjemaet må være tilsendt Pon Equipment AS senest åtte (8) dager etter at skaden/situasjonen er oppstått eller faktura er mottatt. Overskridelse av fristen medfører tap av eventuell reklamasjonsrett.

Vi har fått nytt system for registrering og saksbehandling.
Klikk her for å komme til reklamasjonsskjemaet.

Share