Kvalitet

Pon Equipment AS har som målsetting å drive vår virksomhet slik at vi har fokus på og styrker de forhold og aktiviteter som ivaretar sikkerhet, miljø og kvalitet samt at råvarer og energi anvendes på en effektiv måte. 

Pon Equipment AS og Pon Rental AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 av TI Sertifisering.

ISO 9001 sertifikat Pon Equipment 

ISO 9001 sertifikat Pon Rental Norway

Share