Pon Holding

Pon Equipment er eid av Pon Holding, et nederland firma med over
500 selskaper i ti land

Pon Equipment er en del av en internasjonal divisjon under Pon Holding, bestående av Pon Equipment og Pon Power med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Sammen deler vi vår kunnskap og våre erfaringer.

Pon er en internasjonal handelsgruppe av produkter som har en naturlig sammenheng i form av kvalitet, distribusjon og organisasjon. Pon Holding er et familieselskap som består av nesten 13,000 ansatte, hvorav 3000 jobber utenfor moderlandet Nederland. De mange ulike aktivitetene Pon opererer i kan deles inn i to hovedkategorier: Pon Automotive og Pon Equipment & Pon Power Systems.

Share