Kvalitetspolicy

”Vi, Pon Equipment AB, Pon Power AB och Elektromatik Power Generation AB, ska sälja och serva gruvmaskiner, Bygg- & ansläggningsmaskiner samt relaterade maskiner, avfalls- och återvinningsmaskiner, Energi och Transportlösningar och utrustning. Vi ska utveckla, tillverka och installera reservkraftslösningar. Allt i enlighet med avtalade villkor”

  • Vår kompetens, tillgänglighet och tillförlitlighet gör att Du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet
  • Vi levererar rätt produkter i rätt tid och tillhandahåller de tekniska underlag Du behöver
  • Genom en väl utbyggd serviceorganisation garanterar vi Din trygghet
  • Vi tar ansvaret för helheten vilket ökar Din lönsamhet

Policyn uppnår vi genom att:

·         Varje person i företaget lever efter Pons värderingar och tar dessa i beaktande i sitt bemötande mot kollegor och kunder. Vi strävar alltid efter att möta interna och externa kunders krav och förväntningar

·         Vi ger våra kunder bästa möjliga service och bemöter dem med kunskap, positivitet samt flexibilitet

·         Vi söker ständigt förbättringsmöjligheter, bland annat genom att upprätta och mäta realistiska mål

·         Varje person i företaget ska ständigt förbättra kvaliteten i sitt eget arbete

·         Vårt kvalitetsledningssystem skall uppfylla SS-EN ISO 9001

 

Share