Rengöringsprocess

"Contamination Control" innebär att vi bland annat har kontroll över alla typer av föroreningar i våra verkstäder med målsättningen att leverera ett unikt mervärde till våra kunder.

Detta unika mervärde uppnår vi genom att optimera rengöringsprocesserna och att arbeta organiserat i våra verkstäder och lagerlokaler. Det ska vara ordning och reda -  inte ett enda dammkorn ska kunna leta sig in i våra maskiners hydraulik. Genom detta arbetssätt ökar vi livslängden på maskinkomponenterna med 20% och kostnaderna för service minskar med detsamma. Hantering av vätskor ska ske genom slutna system där miljöfarligt avfall återvinns eller forslas till destruktionsanläggningar. Allt syftar till att ge våra kunder den bästa servicen och är ett steg i vår utveckling mot att bli ett företag som ser miljötänkandet som en naturlig del av en process.Share