Säkerhet

Vi gör inte avkall på säkerheten i vårt arbete. Sedan flera år tillbaka är vi VCA-certifierade. Det betyder att vi beskriver våra arbetsmetoder och risker med syftet att förhindra olyckor.

VCA (Veiligheids Checklist Aannemers, säkerhetschecklista för entreprenörer) är en omfattande uppsättning krav, som allt oftare används för att på ett objektivt och strukturerat sätt testa och certifiera tjänsteföretag mot bakgrund av aspekter som innefattar kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö (miljö- och arbetarskydd). Utöver detta har vi en egen avdelning för kvalitet, miljö och arbetarskydd som verkar för och organiserar säkra arbetsmetoder.

Förutom säkerheten värnar Pon Equipment även om miljön, och vi anser att kvaliteten skall säkras. Därför har vi valt att arbeta enligt ett kvalitetshanteringssystem enligt NEN-ISO 9001:2008. Tack vare detta kvalitetssystem strävar vi efter att leverera pålitliga och säkra kvalitetsprodukter och en kvalitativt högvärdig service med en garanterad nivå, där vi ständigt söker efter möjliga förbättringar.

Dessutom uppfyller alla maskiner som Pon Equipment levererar villkoren för kontrollmärkningarna CE och BMWT. Det är inte bara när det gäller standardprodukter och standardmaskiner som vi kan vara behjälpliga, utan även när det gäller alla anpassningar som du önskar. Våra egna tekniska ritare och specialister sörjer att ge dig rätt beräkningar för att vi alltid ska kunna förse dig med en säker, CE-märkt maskin.

Share