Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy för PON CAT reglerar insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av Pon Equipment AB ("PON EQUIPMENT AB") i samband med våra tjänster, våra PON CAT produkter och den här hemsidan.

Sekretesspolicy Pon Equipment AB

Omfattning

Denna sekretesspolicy för PON CAT reglerar insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av Pon Equipment AB ("PON EQUIPMENT AB") i samband med våra tjänster, våra PON CAT produkter och den här hemsidan.

Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?

Pon Equipment AB (adress, postnummer, ort och land) är den juridiska personen som ansvarar för all insamling och all behandling av dina personuppgifter i samband med PON CAT produkter, tjänster och hemsidor.

Pon Equipment AB ingår i Pon Holdings B.V. dess dotterbolag och dess dotterbolag ("Pon"). Pon Equipment AB och Pon är engagerade i att respektera och skydda din integritet och säkerheten för dina personuppgifter du delar med oss.

Varför samlar vi in ​​dina personuppgifter?

När du väljer att registrera dina personuppgifter, kontakta oss eller besöka våra hemsidor, samlar vi in ​​några personuppgifter om dig. Vi kan behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:

Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller att informera dig om PON CAT produkter eller tjänster;

tillhandahålla kundservice, inklusive service kring inköp av tjänster och produkter, uppfylla garantiansvar och återkallande av produkter för våra egna tjänster och relaterade företag samt att hantera eventuella förfrågningar eller klagomål;

administrera och uppfylla dina inköp av PON CAT produkter, inklusive den ekonomiska och logistiska hanteringen,

administrera ditt konto

administrera ditt deltagande i tävlingar, kampanjer, undersökningar eller webbplatsfunktioner

utföra marknadsundersökningar och förbättra vår verksamhet, tjänster och PON CAT produkter;

Utföra statistiska analyser och rapportering.

tillhandahålla tjänster på Internet

kommunicera med deltagarna och erbjuda ett lojalitetsprogram

tillhandahålla appfunktionalitet, inklusive att tillhandahålla relevanta kommersiella meddelanden;

att kommunicera framtida reklam- och marknadsinformation, inklusive direkt marknadsföring och återannonsering,

Att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister eller genomdriva våra avtal.

Som annars anges vid den tid informationen samlas in.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilka hemsidor, produkter eller tjänster du använder. I allmänhet finns det tre kategorier av personuppgifter som vi samlar in eller använder:


Personuppgifter du tillhandahåller

Det här är de personuppgifter du anger när du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster. Dessa data inkluderar t.ex. Ditt namn, adress, kön, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, PON CAT produkter du köpte, kontonamn och lösenord som du skapar, bankuppgifter för att köpa PON CAT produkter etc.

Data insamlad via sensorer

Många produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorerna på de enheter som produkterna tillhandahåller. Exempel på sensorer är GPS-mottagare, Wi-Fi eller Bluetooth-mottagare, en kamera och pekskärmar.

I enlighet med syftet att behandla via sensorerna samlas uppgifter om dig och de använda enheterna till YYY och andra tredje parter som behöver data för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till YYY.

Metadata

Detta är data som samlas in eller genereras automatiskt när du använder hemsidor, produkter eller tjänster av PON CAT. Metadata samlas ofta eller genereras när du använder en dator eller en enhet för att skicka data via ett datornätverk, till exempel Internet. Denna data innehåller data som kan användas av användargränssnittet eller enhetsaktiviteterna, samt IP-adresser, unika enhetsidentifierare, MAC-adresser till Wi-Fi och Bluetooth-enheter, cookies och data från själva datorns aktiviteter.


Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I tabellen nedan beskrivs hur man samlar in de olika kategorierna av insamlade personuppgiftersamt syftena för att behandla personuppgifterna:

Sätt att samla in Kategorier av insamlade personuppgifter Syfter för behandling av personuppgifter
Registrering för vårt nyhetsbrev
 Personuppgifter som du tillhandahåller
Ovan beskrivna syften: 1, 26, 7, 8, 11, 12 och 13
Kontaktformulär kundservice
 Personuppgifter som du tillhandahåller
Ovan beskrivna syften: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Skapa konto PON CAT
 Personuppgifter som du tillhandahåller
Ovan beskrivna syften: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Produktregistrering PON CAT
 Personuppgifter som du tillhandahåller
Ovan beskrivna syften: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Köpa PON CAT produkter på hemsidan
 Personuppgifter som du tillhandahåller
Ovan beskrivna syften: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Delta i produktreklam, event eller online forum

 Personuppgifter som du tillhandahåller
Ovan beskrivna syften:
1, 5,
6, 8, 11, 12 and 13
 Besök våra webbplatser (cookies)
Metadata

OBS! Se vår Cookie Policy för PON CAT för mer information

Ovan beskrivna syften: 6, 7, 8, 11, 12, och 13
 Logga in på våra hemsidor via sociala medier
Personuppgifter som du tillhandahåller OBS! Vi får aldrig tillgång till ditt sociala media-konto
Ovan beskrivna syften: 1, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
 Användning av vår app
- Personuppgifter som du tillhandahåller
Data insamlad via sensorer
- Metadata


OBS! Du kommer bli informerad om detta via 
appens sekretesspolicy.

Ovan beskrivna syften: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 13


Om du väljer att tillhandahålla dina personuppgifter på något av ovanstående sätt och ge ditt uttryckliga samtycke eller besöka våra hemsidor och accepterar de cookies du godkänner Pon Equipment AB och dess tjänsteleverantörer att samla, lagra, använda, avslöja och på annat sätt behandla dina personuppgifter i Anslutning med syftet som beskrivits ovan.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som du eventuellt har gett för att behandla dina personuppgifter när som helst.


Hur delar vi eller överför dina personuppgifter?
Du bör vara medveten om att Pon Equipment AB ingår i en affärsgrupp inom Pon och att avdelningar (som IT, Marknad) kan vara belägna i Pon-företag runt om i världen. Som en konsekvens kan dina personuppgifter delas inom och/eller överföras till andra företag i företagsgruppen eller andra Pon-företag runt om i världen.

Pon Equipment AB får dela med dig av dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra vissa bearbetningsaktiviteter på uppdrag av Pon Equipment AB. Pon Equipment AB kräver att dessa tjänsteleverantörer behandlar och skyddar dina personuppgifter noggrant. Utöver vad som anges i detta utlåtande kommer Pon Equipment AB inte att sälja, hyra, hyra eller lämna dina personuppgifter till tredje part, så att de kan använda dina personuppgifter för sina egna ändamål.

Pon Equipment AB
eller Pon kan sälja (del av) ett bolag till ett annat företag. Om sådan verksamhet avser PON CAT, kan sådan överföring av äganderätt innefatta överföring av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Vi kommer annars bara att släppa ut dina personuppgifter om så krävs eller
om det krävs enligt lag, vid behov för att förebygga eller bekämpa bedrägeri, om det behövs för tvistlösning, eller för något annat legitimt behov som under dessa omständigheter måste uppväga dina personliga intressen, som till exempel vår verksamhet och vår personals säkerhet.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Pon Equipment AB kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust eller olaglig behandling av dessa uppgifter. Det kan innebära att du använder säkra registreringsformulär, kryptering av data och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter.

Observera att vissa tredjeländer inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kan dock vara säker på att Pon Equipment AB kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för sekretess och skydd av dina uppgifter.


Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

När du har valt bort eller raderat ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas inom en rimlig tidsram. Vi har en bevarande policy på plats och kommer endast behålla personuppgifterna för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

 

Cookies, web beacons och liknande tekniker

Om du använder våra hemsidor, tjänster, applikationer, kommunikation (inklusive e-post) och åtkomst till eller använda verktyg, kan vi använda cookies, web beacons och annan liknande teknik för att lagra information så att du får en bättre, snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. 

Vänligen se vår Cookie Policy PON CAT för förklaring av cookies, webbbeacons och liknande tekniker, hur vi använder dessa tekniker och hur du kan styra dessa tekniker.


Barn
Vi rekommenderar starkt att föräldrarna spelar en aktiv roll för att övervaka deras barns onlineaktivitet under 16 års ålder. Pon Equipment AB har i allmänhet inte för avsikt att samla personuppgifter från och/eller i allmänhet inte avsiktligt kommunicerar med barn. Men om vi behöver kommunicera med ett barn ska vi sträva efter att ge föräldrarna eller vårdnadshavarna ett rimligt tillfälle att samtycka innan vi använder barnets personuppgifter, utom där vi bara svarar barnets fråga eller tjänar barnets begäran.


Policyändringar

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi informerar dig när vi uppdaterar sekretesspolicyen men vi uppmanar dig också att regelbundet notera denna policy. Denna policy ändrades senast den 11 juli 2017.


Dina rättigheter

Vidare kan du när som helst begära information om de personuppgifter som lagras om dig, deras ursprung, mottagare eller typ av mottagare till vilka uppgifterna tillhandahålls, samt syftet med lagringen och kan ha rätt att begära rättelse, blockering och/eller radering av dina data. För dessa ändamål kan du kontakta oss via nedan nämnda e-postadress.


Frågor och feedback

Vänligen skicka dina frågor och kommentarer om integritet till privacy@pon.com.

 
Share