Villkor för Pon-cat.com

Välkommen till Pon Equipments hemsida (Pon-cat.com). Denna hemsida och dess innehåll är egendom av och förvaltas av Pon Equipment AB vars huvudkontor finns på Prästgårdsgatan 34, 431 44 Mölndal.


Villkor för Hemsida: Pon-Cat.com


Välkommen till Pon Equipments hemsida. Denna hemsida och dess innehåll är egendom av och förvaltas av Pon Equipment AB vars huvudkontor finns på Prästgårdsgatan 34, 431 44 Mölndal – organisationsnummer: 556022-9592

 

Tillämplighet

Dessa användarvillkor ("Villkor") gäller för ditt besök och användandet av hemsidan, tillsammans med alla information, rekommendationer och/eller den service som du förses med på eller via denna hemsida (“information”).


Genom att komma åt och använda denna hemsida godkänner du tillämpligheten av våra villkor. Dessa villkor kan när som helst ändras eller korrigeras av Pon Equipment AB De ändrade eller korrigerade villkoren träder i kraft så fort de har publicerats på denna hemsida. Användare av hemsidan råds att regelbundet läsa villkoren för att uppdateras av förändringar.


Dessa villkor ändrades senast den 30 januari 2017.


Information om ansvar

Informationen är till för ett generellt informeringssyfte och utgör inga råd. Pon Equipment AB kommer att göra rimliga försök att hålla informationen på denna hemsida exakt och uppdaterad men garanterar inte att hemsidan och dessa information är fri från fel, defekter, malware eller virus och att hemsidan och/eller informationen är exakt och uppdaterad. Pon Equipment AB är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av (eller oförmåga att använda) webbplatsen, inklusive skador orsakade av malware, virus eller några andra felaktigheter eller ofullständigheter av informationen på hemsidan, såvida inte skadan är resultatet av något avsiktligt försummelse eller grov vårdslöshet från Pon Equipments sida.

 

Pon Equipment AB ska vidare inte vara ansvarig för skador som uppstår på grund av användningen av (eller oförmåga att använda) elektroniska kommunikationsmedel, oavsett om det är relaterat till hemsidan, inklusive - men inte begränsat till - skador som uppstår på grund av fel eller försenad leverans av elektronisk kommunikation, avlyssning eller manipulering av elektronisk kommunikation av tredje part eller av datorprogram som används för elektronisk kommunikation och överföring av virus.

 

Sekretesspolicy

Personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in via eller i samband med denna hemsida ska endast användas i enlighet med sekretesspolicy för Pon Equipment AB. Villkoren för användning ska omfattas av sekretesspolicyn som publiceras på denna hemsida.

 

Länkade hemsidor

Den här hemsidan kan ha länkar till externa hemsidor. Pon Equipment AB är inte ansvarig för användningen eller innehållet på webbplatser som länkar till den här hemsidan eller som är länkade ifrån den. Sekretesspolicyn för Pon-Cat gäller inte för insamling och behandling av dina personuppgifter på eller via sådana externa hemsidor.

 

Immateriell äganderätt

Om inte annat anges är alla rättigheter till denna hemsida och dess information, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, ägda av Pon Equipment AB. Användare får läsa hemsidan och dess information och göra kopior för eget bruk, till exempel genom att skriva ut eller lagra den. All annan användning av hemsidan eller dess information, vid till exempel lagring eller reproduktion av (en del av) hemsidan på en extern hemsida eller skapandet av länkar, hypertextlänkar eller djupa länkar mellan hemsidan och någon annan hemsida eller någon annan användning, är förbjudet utan uttryckligt skriftligt samtycke från Pon Equipment AB.

 

"Pon-Cat®", och alla andra varumärken som finns på denna hemsida är registrerade varumärken som tillhör Pon Equipment AB, Pon Holdings B.V. eller något av dess dotterbolag.

 

Oönskade idéer

I händelse av att du lämnar oönskade idéer och/eller material oavsett om de består av texter, bilder, ljud, programvara, information eller annat ("Materialen") på denna hemsida eller skicka dessa till Pon Equipment AB via e-post eller på annat sätt, har Pon Equipment AB rätt att använda, kopiera och/eller kommersiellt utnyttja sådana material i största möjliga utsträckning och kostnadsfritt och Pon Equipment AB ska inte vara bunden av någon sekretess skyldighet för sådana material.

Du befriar härmed och håller Pon Equipment AB fri från och mot alla handlingar, anspråk och skulder som har lidit, uppkommit eller uppburits av Pon Equipment AB som ett resultat av användningen och/eller utnyttjandet av materialen som bryter mot (immateriella rättigheter) rättigheter hos någon tredje part eller på annat sätt vara olaglig mot en tredje part.


Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller tillämpningen där av blir eller förklaras av en behörig domstol som är olaglig, ogiltig eller oförklarlig, ska återstoden av dessa användarvillkor fortsätta i full giltighet och ansökan av sådan bestämmelse skall tolkas så att det är rimligen kan genomföra parternas avsikter. Parterna är överens om att ersätta sådan ogiltig eller obestridlig bestämmelse av dessa användarvillkor med en giltig och verkställbar bestämmelse som i möjligaste mån skall uppnå de ekonomiska, affärsmässiga och andra syften med sådan ogiltig eller obestridlig bestämmelse.


Tillämplig lag och behörighet

Dessa användarvillkor regleras uteslutande av lagen i Sverige. Alla tvister som uppstår i samband med dessa användarvillkor, inklusive tvister om förekomsten och giltigheten av dem, ska lämnas till behöriga domstolar i Göteborg, Sverige om inte bindande lagstadgade krav anger annat.Share