SÄKERHETSDATABLAD

Svenska leverantörer är skyldiga att lämna säkerhetsdatablad på svenska vid en första leverans av en kemisk produkt med information om hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar som ska användas yrkesmässigt och som innehåller farliga ämnen

SÄKERHETSDATABLAD - TRYCK HÄR!

Om ni inte hittar, eller behöver mer information, vänligen kontakta någon av våra reservdelssäljare.