Förskjuten arbetstid

Har du ett serviceavtal erbjuder vi dig service på kvällstid för att inte störa din verksamhet, något vi är ensamma om att erbjuda på marknaden. Vilka kvällar som kan utnyttjas är beroende på vilken filial som utför servicen. Vi kan även utföra service på helger. För att kunna planera detta vill vi veta minst 2 veckor i förväg när detta önskas.

Under helgen debiteras en zontaxa 1 men på kvällar utfaller ingen extra debitering. Kontakta din lokala serviceledare för mer information om vad som gäller i just din region.