MineStar

Caterpillar utvecklade det nya systemet Cat MineStar för att hjälpa gruvföretag att få ut det mesta möjliga av resurserna, oavsett om arbetet sker i stora eller små gruvor, dagbrott eller under jord.

Systemet är skal- och konfigurerbart så att gruvföretag kan definiera systemet baserat på verksamhetens behov. Det nya systemet Cat MineStar erbjuder byggstensteknik som passar alla gruvor och samtidigt de funktioner som tar steget in i nästa generations gruvbrytningsteknik.

Cat MineStar omfattar alla funktioner hos en rad välbekanta Cat-gruvtekniker, t. ex. MineStar FleetCommander, MineStar Health, CAES, AQUILA™ borr- och slängskopsystem, MINEGEM™ och Integrated Object Detection System™. Funktionsuppsättningarna är helt integrerade så att information delas över hela systemet och används för att optimera produktiviteten, förbättra säkerheten samt förbättra maskinanvändning och produktionstid. Systemet ger även praktisk information till ledningen så att man kan fatta beslut som baseras på fakta.

Systemet omfattar nu fem funktionsuppsättningar.

Fleet (maskinflotta) ger maskinövervakning, planering, uppdrags- och produktivitetshantering i realtid. Fleet kan förbättra hanteringen av verksamheten med schaktnings-, lastnings-, transport- och extrautrustning och ge en produktionsöversikt för beslutsfattare och ledningen.

Terrain (terräng) möjliggör hantering med hög precision av borrnings-, slängskop-, schaktnings- och lastningsverksamhet genom användning av maskinstyrningsteknik. Det ökar maskinproduktiviteten och ger realtidsåterkoppling till förare för förbättrad effektivitet. Terrain möjliggör att hanteringsinformation tillgängliggörs i hela gruvverksamheten. Det är till hjälp vid planering av allt från borrning och sprängning till malmkontroll och anläggningsplanering.

Detect (upptäck) ökar förarens medvetenhet, vilket leder till förbättrad säkerhet. Det omfattar ett antal avkännings- och rapporteringssystem som utvecklats för att hjälpa föraren att undvika kollisioner. Den här typen av system omfattar medvetenhet om fast och mobil utrustning i närheten samt upptäckt av mindre objekt. Detect har utvecklats för en bred utrustningsserie som omfattar både Cat och andra varumärken för terränggående truckar, Cat-bandschaktare, Cat-hjullastare, Cat-väghyvlar, Cat-hjulschaktare, schaktmaskiner och lätta fordon.

Health (hälsa) har omfattande funktioner för utrustningens skick och resursövervakning och tillhandahåller viktiga, händelsebaserade uppgifter om maskinskick och drift för gruvans maskinpark. Health har en mängd olika verktyg för diagnostik, analys och rapportering. Health fungerar tillsammans med i stort sett alla anläggningens utrustningsresurser, inklusive utrustning från andra tillverkare.

Genom att integrera funktionerna hos Fleet, Terrain, Detect och Health kan Command (Kommando) skapa förbättringar inom säkerhet, produktivitet och utrustningens tillgänglighet. Command omfattar fjärrstyrda, halvautomatiska och automatiska system för mobil gruvutrustning, både för gruvbrytning under jord och dagbrott. Command är tillgängligt och kommer snart att även bli tillgängligt för vissa borriggar för spränghål, Cat-underjordslastare, terränggående truckar och bandtraktorer.

Share