Oljeanalys

S.O.S Scheduled Oil Sampling (schemalagd analys av oljor) även kallad Oljeröntgen/Oljeanalys.

Genom kontinuerlig provtagning och analys av vätskor i maskinen kan vi förebygga haveri och samtidigt öka livslängden på din Cat maskin. Proverna skickas till ett laboratorium för oljeanalys som du sedan får svar på inom 6 dagar. Om ett svar innehåller en avvikelse kommer du att få rekommendationer om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra kostsamma reparationer och oplanerade driftavbrott. Provsvaren från oljeanalysen presenteras i en rapport eller via S.O.S. Services Web, där visas enskilda provresultat och historik.  

Att serva maskinen innan haveri uppstår minskar både kostnader och oplanerade driftstopp. Att alltid ha fräscha vätskor i maskinens system minskar också utsläppen av CO2 och NOx vilket i sin tur minskar din miljöpåverkan. 

Oljeröntgen/Oljeanalys ingår som en tjänst i vårt serviceavtal men kan också tecknas separat. Caterpillar S.O.S. inkluderar både analys av oljor och kylvätskor.


Fördelar med S.O.S oljeanalys:

  • Du får fortlöpande information om motor- och smörjoljans skick
  • Du förhindrar skador på maskinen till marginella kostnader
  • Du förhindrar oplanerade driftstopp
  • Du bidrar till att förlänga maskinens livslängd avsevärt
  • Du bibehåller det optimala produktvärdet
  • Maskinens bränsleförbrukning och verkningsgrad är optimal
  • Maskinen producerar minsta möjliga utsläpp av CO2 och NOx
  • Du får en rapport med en bra historik, vilket garanterar restvärdet för maskinen