Renovering till fast pris

ETT ERBJUDANDE FRÅN DIN CAT SERVICESÄLJARE

En Cat-renovering till fast pris är det kostnadseffektiva sättet att förlänga komponenternas livslängd i maskinen och gör det billigare att äga samt använda den. För detta behövs endast ett kontakttillfälle, allt planeras professionellt och inga obehagliga överraskningar väntar.

FAST PRIS OCH BESTÄMD TID

Med utgångspunkt i hur du utnyttjar din maskin och med vår erfarenhet samt datahistorik från tusentals Cat-maskiner avgör vår servicesäljare tillsammans med dig vilken livslängd de viktiga komponenterna kan ha. Du erbjuds ett fast pris, en tydlig beskrivning av vilka arbeten som ska göras och en tidsplan, så att du tryggt kan planera för framtiden.

CATS KUNNANDE GARANTERAR KVALITETEN

Renovering till fast pris utförs av våra utbildade mekaniker som använder de rätta verktygen och Cats reservdelar, som det ställs hårda krav på. Vi på Pon har rätt utbildning och tillgång till specifikationer för att så långt som möjligt återanvända delar och hålla nere renoveringskostnaderna.

DIN KONTROLLISTA:

  • Säger din erfarenhet dig att dina komponenter börjar närma sig slutet på sitt första produktiva liv?
  • Ger oljeröntgen några varningssignaler?
  • Har kraftförlust eller överhettning visat sig?
  • Har du upptäckt ökad oljeförbrukning eller rök?
  • Märker du att transmission slirar?
  • Hittar du partiklar i filtren?
  • Missljud från bromsarna?

Om du svarar ja, på ovan punkter kontakta din servicesäljare för då behöver din maskin ses över av oss.

Share