Fullserviceavtal

Fullserviceavtal är vanligt förekommande i företag där driftsäkerheten är extra viktig, maskinslitaget extra stort, eller då maskinägaren helt enkelt önskar ett problemfritt ägande. Fullserviceavtal är i grunden ett utökat basserviceavtal där samma förmånliga maskinservice gäller: filter, oljor och vätskor byts ut regelbundet och prover skickas för labbanalys. Istället för att vänta tills att särskilt utsatta maskindelar går sönder, byts de regelbundet ut efter ett visst antal timmar. Även reparationer ingår i ett fullserviceavtal.

Share