Gode grunner til å leie

Fleksibilitet

Har din vikrsomhet påtatt seg et prosjekt som stiller spesielle krav til maskiner og utstyr? Eller har du rett og slett ikke nok maskiner i maskinparken til å utføre jobben i rett tid. Leie gir fleksibilitet i en bransje med stadig vekslende behov, der hver sesong spiller en rolle. Å investere i maskiner og utstyr som det er vanskelig å forutse det fremtidige behovet for, er risikofylt og kostbart. Vi dekker ditt behov for ekstra maskiner i sesongbetonte prosjekter, og maskinen leveres inn når prosjektet er over.
 

Unngå driftsstans

Det er dyrt når en maskin bryter sammen og produksjonen stopper opp. Da kan det lønne seg å leie maskin i havariperioden slik at produksjonen opprettholdes. Du kan også unngå havari ved å leie maskiner fra Pon Rental, da du får nyere maskiner som er vedlikeholdt etter strenge vedlikeholdsplaner av erfarne mekanikere. Dermed er sjansen for driftsstans betydelig redusert.

Seneste teknologi

Våre utleiemaskiner har den seneste teknologien og imøtekommer de strengeste miljøkravene. Vi leier ut utstyr fra Caterpillar og andre kvalitetsleverandører som er de beste på markedet i dag. Du kommer til å bruke riktig tilpasset utstyr for din jobb når du leier av oss. Da kan jobben utføres raskere og mer effektivt med høyere kvalitet og mindre belastning på dine maskinførere.

Ingen vedlikeholdskostnader

Leier du maskiner fra Pon Rental trenger du ikke tenke på vedlikeholdskostnader. Dermed trenger du ikke ha kostbart verktøy, verksted, mekanikere og reservedeler. Vi ordner dette for deg! Våre leieavtaler dekker i hovedsak all service på maskinen.

Oversiktelig økonomi

Leie av maskiner og ustyr vil bedre kontrollen på økonomien i et prosjekt. Leiekostnaden er fast og enkel å tilskrive et konkret prosjekt. Dermed er det også enklere å prise et anbud.

Bedre kredittverdighet

Store investeringer i en vanskelig oppstartsperiode eller i tøffe tider unngås  gjennom forutsigbare leiebeløp over en fastsatt periode. Dessuten vil kredittverdigheten din se bedre ut ved at leiekostnadene ikke balanseføres. Dermed frigjøres kapital og det blir enklere å få lån til andre inntektsbringende investeringer.

Prøv før du kjøper

Vurderer du å gå til anskaffelse av en ny maskin, men ønsker å prøve den i arbeid for å være sikker på at den passer dine behov? Ved å leie fra vårt store sortiment, får du prøvd utstyret grundig slik at du kan gjøre en sikker investering.

 

DITT VALG - VÅRT UTVALG.

Share