Sekretesspolicy Pon Equipment AB & Pon power AB


Denna sekretesspolicy för PON CAT reglerar insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av Pon Equipment AB ("PON EQUIPMENT AB") och Pon Power AB ("PON EQUIPMENT AB") i samband med våra tjänster, våra PON CAT produkter och den här hemsidan.

 

Omfattning
Denna sekretesspolicy för PON CAT reglerar insamling, användning och andra former av behandling av personuppgifter av Pon Equipment AB ("PON EQUIPMENT AB") och Pon Power AB ("PON EQUIPMENT AB") i samband med våra tjänster, våra PON CAT produkter och den här hemsidan.


Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?

Pon Equipment AB (Prästgårdsgatan 34, 431 44, Mölndal, Sverige) och Pon Power AB är (Prästgårdsgatan 34, 431 44, Mölndal, Sverige) den juridiska personen som ansvarar för all insamling och all behandling av dina personuppgifter i samband med PON CAT produkter, tjänster och hemsidor.

Pon Equipment AB och Pon Power AB ingår i Pon Holdings B.V. dess dotterbolag och dess dotterbolag ("Pon"). Pon Equipment AB och Pon Power AB och Pon är engagerade i att respektera och skydda din integritet och säkerheten för dina personuppgifter du delar med oss.


Varför samlar vi in ​​dina personuppgifter?

När du väljer att registrera dina personuppgifter, kontakta oss eller besöka våra hemsidor, samlar vi in ​​några personuppgifter om dig.
Vi kan behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:

 

 1. Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller att informera dig om PON CAT produkter eller tjänster.
 2. Tillhandahålla kundservice, inklusive service kring inköp av tjänster och produkter, uppfylla garantiansvar och återkallande av produkter för våra egna tjänster och relaterade företag samt att hantera eventuella förfrågningar eller klagomål.
 3. Administrera och slutföra dina inköp av PON CAT produkter, inklusive den ekonomiska och logistiska hanteringen.
 4. Administrera ditt konto.
 5. Administrera ditt deltagande i tävlingar, kampanjer, undersökningar eller webbplatsfunktioner.
 6. Utföra marknadsundersökningar och förbättra vår verksamhet, tjänster och PON CATprodukter.
 7. Utföra statistiska analyser och rapportering.
 8. Tillhandahålla tjänster på Internet.
 9. Kommunicera med deltagarna och erbjuda ett lojalitetsprogram.
 10. Erbjuda appfunktionalitet, inklusive att tillhandahålla relevanta kommersiella meddelanden.
 11. Kommunicera framtida marknadsföringsinformation, bland annat i direkt marknadsföringssyfte och omdirigering.
 12. Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.
 13. På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Exakt vilka personuppgifter som vi samlar in beror på vilka webbplatser, produkter eller tjänster som du använder. I allmänhet finns det tre kategorier av personuppgifter som vi samlar in eller använder:

 

Personuppgifter du tillhandahåller

Det här är de personuppgifter du anger när du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster. Dessa data inkluderar t.ex. Ditt namn, adress, kön, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, PON CAT produkter du köpte, kontonamn och lösenord som du skapar, bankuppgifter för att köpa PON CAT produkter etc.

Data insamlad via sensorer

Många produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorerna på de enheter som produkterna tillhandahåller. Exempel på sensorer är GPS-mottagare, Wi-Fi eller Bluetooth-mottagare, en kamera och pekskärmar.

I enlighet med syftet att behandla via sensorerna samlas uppgifter om dig och de använda enheterna till PON EQUIPMENT OCH PON POWER och andra tredje parter som behöver data för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till PON EQUIPMENT OCH PON POWER.

Metadata

Detta är data som samlas in eller genereras automatiskt när du använder hemsidor, produkter eller tjänster av PON CAT. Metadata samlas ofta eller genereras när du använder en dator eller en enhet för att skicka data via ett datornätverk, till exempel Internet. Denna data innehåller data som kan användas av användargränssnittet eller enhetsaktiviteterna, samt IP-adresser, unika enhetsidentifierare, MAC-adresser till Wi-Fi och Bluetooth-enheter, cookies och data från själva datorns aktiviteter.

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I tabellen nedan beskriver vi hur vi samlar in olika typer av personuppgifter och i vilka syften vi behandlar dem:

 

Sätt att samla in Kategorier av insamlade personuppgifter Syfter för behandling av personuppgifter
Registrering för vårt nyhetsbrev  Personuppgifter som du tillhandahåller Ovan beskrivna syften: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Kontaktformulär kundservice  Personuppgifter som du tillhandahåller Ovan beskrivna syften: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Skapa konto PON CAT  Personuppgifter som du tillhandahåller Ovan beskrivna syften: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Produktregistrering PON CAT  Personuppgifter som du tillhandahåller Ovan beskrivna syften: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Köpa PON CAT produkter på webbplatsen  Personuppgifter som du tillhandahåller Ovan beskrivna syften: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Ta hand om produktkampanjer, event eller online-forum  Personuppgifter som du tillhandahåller Ovan beskrivna syften:
1, 5, 6, 8, 11, 12 and 13
 Besök våra webbplatser (cookies)

 

Metadata

OBS! Se vår Cookie-policy "Cookies" för PON CAT för mer information

 

Ovan beskrivna syften: 6, 7, 8, 11, 12, och 13
 Logga in på våra hemsidor via sociala medier

 

Personuppgifter som du tillhandahåller OBS! Vi får aldrig tillgång till ditt sociala media-konto

 

Ovan beskrivna syften: 1, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
 Användning av vår app - Personuppgifter som du tillhandahåller
- Data insamlad via sensorer
- Metadata

OBS! Du kommer bli informerad om detta via appens sekretesspolicy.

Ovan beskrivna syften: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 och

 

Om du väljer att tillhandahålla dina personuppgifter på något av ovanstående sätt och ge ditt uttryckliga samtycke eller besöka våra hemsidor och accepterar de cookies du godkänner PON EQUIPMENT OCH PON POWER och dess tjänsteleverantörer att samla, lagra, använda, avslöja och på annat sätt behandla dina personuppgifter i Anslutning med syftet som beskrivits ovan.
 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som du eventuellt har gett för att behandla dina personuppgifter när som helst.

 

Hur delar vi eller överför dina personuppgifter?
Du bör känna till att PON EQUIPMENT OCH PON POWER ingår i en affärsgrupp inom Pon och att avdelningar (som IT, Marknad) kan vara belägna i Pon-företag runt om i världen. Som en konsekvens kan dina personuppgifter delas inom och/eller överföras till andra företag i företagsgruppen eller andra Pon-företag runt om i världen.

PON EQUIPMENT OCH PON POWER kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra vissa bearbetningsaktiviteter på uppdrag av PON EQUIPMENT OCH PON POWER. PON EQUIPMENT OCH PON POWER kräver att dessa tjänsteleverantörer behandlar och skyddar dina personuppgifter med vederbörlig omsorg. Utöver vad som är angivet i denna policy, kommer PON EQUIPMENT OCH PON POWER inte att hyra ut, leasa eller förse dina personuppgifter till tredje part, så att de kan använda dina personuppgifter i eget syfte.

PON EQUIPMENT OCH PON POWER eller Pon kan komma att sälja ett koncernföretag (eller en del av) till ett annat företag. Då sådan verksamhet relaterar till PON CAT, kan en sådan överföring inkludera överföringen av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Vi kommer annars endast att överföra personuppgifter om lagen så kräver, när det är nödvändigt för att bekämpa bedrägeri, för att lösa en tvist eller för något annat väsentligt legitimt behov som enligt omständigheterna överväger dina integritetsintressen. Exempel på detta är vår verksamhets och personals säkerhet.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?
PON EQUIPMENT OCH PON POWER kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust eller olaglig behandling av dessa uppgifter. Det kan innebära att du använder säkra registreringsformulär, kryptering av data och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter.


Observera att en del länder i tredje världen inte erbjuder en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kan dock vara säker på att PON EQUIPMENT OCH PON POWER kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för dina uppgifters sekretess och skydd.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
När du har valt bort eller raderat ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas inom en rimlig tidsram. Vi har en bevarande policy på plats och kommer endast behålla personuppgifterna för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.


Cookies, webbsignaler och liknande tekniker
Om du använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationer (bland annat e-post) och kommer åt eller använder våra verktyg, då kan vi komma att använda cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker för att lagra information för att ge dig en snabbare, bättre och säkrare surfupplevelse. Se vår Cookiepolicy "Cookies" för PON CAT för en förklaring av cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker samt hur vi använder och kontrollerar dessa tekniker.

Barn
Vi rekommenderar starkt att föräldrarna spelar en aktiv roll för att övervaka deras barns onlineaktivitetunder 16 års ålder. PON EQUIPMENT OCH PON POWER har i allmänhet inte för avsikt att samla personuppgifter från och/eller i allmänhet inte avsiktligt kommunicerar med barn. Men om vi behöver kommunicera med ett barn ska vi sträva efter att ge föräldrarna eller vårdnadshavarna ett rimligt tillfälle att samtycka innan vi använder barnets personuppgifter, utom där vi bara svarar barnets fråga eller tjänar barnets begäran.

Policyändringar
Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi informerar dig när vi uppdaterar sekretesspolicyen men vi uppmanar dig också att regelbundet notera denna policy. Denna policy ändrades senast den 11 juli 2017.

Dina rättigheter
Vidare kan du när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig, deras ursprung, mottagare eller mottagartypen till vilka uppgifterna har tillhandahållits, såväl som syftet med lagringen. Du kan även harätt till att begära rättelse, spärrning och/eller borttagning av dina uppgifter. I detta syfte kan du kontakta oss via den nedan nämnda e-postadressen.
 

Frågor, återkoppling och dataskyddsombud
Du får gärna skicka frågor och kommentarer gällande integritet till privacy@pon.com.
Du kan även kontakta dataskyddsombudet (DSO) via denna e-postadress.
 

 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


Du når oss dagligen mellan 08.00 - 16.00


 


Söker du en säljare, verkstad eller annan personal hos oss?

 

Maila oss

 

Vi kontakta dig så snart vi kan!

 

Hur vill du att vi kontaktar dig? *

Shopping cart

Vraag offerte aan