VILLKOR FÖR PON-CAT.COM

 

Välkommen till Pon Equipment AB och Pon Power AB hemsida (Pon-cat.com).

 

Webbplatsens användningsvillkor: Pon-Cat.com

Välkommen till Pon Equipments hemsida. Denna hemsida och dess innehåll är egendom av och förvaltas av Pon Equipment AB (org. nummer: 556022-9592)  och Pon Power AB (org. nummer: 556293-1609) vars huvudkontor finns på Prästgårdsgatan 34, 431 44 Mölndal.

 

Tillämplighet

Dessa användarvillkor ("Villkor") gäller för ditt besök och användandet av hemsidan, tillsammans med alla information, rekommendationer och/eller den service som du förses med på eller via denna hemsida (“information”).

 

När du besöker och använder denna webbplats samtycker du till att våra villkor gäller. Dessa villkor kan när som helst ändras eller på annat sätt anpassas av Pon Equipment AB och Pon Power AB. De ändrade eller anpassade villkoren träder ikraft när de publiceras på denna webbplats. Användare av webbplatsen rekommenderas att regelbundet läsa villkoren utifall några ändringar har införts. 

 

Dessa villkor ändrades senast den 30 januari 2017.

 

Information om ansvar

Denna informationen är endast i allmänt syfte och utgör inte någon rådgivning eller rekommendation. Pon Equipment AB och Pon Power AB kommer att vidta rimliga ansträngningar för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och uppdaterad, men garanterar inte att varken webbplatsen eller informationen på den är fri från fel, brister, skadlig programvara och virus eller att webbplatsen och/eller informationen är korrekt och uppdaterad.

 

Pon Equipment AB ska inte ansvara för några skador som uppstår genom användning av (eller att det inte går att använda) webbplatsen. Detta omfattar skador orsakade av skadlig programvara, virus, felaktigheter eller ofullständighet beträffande information på webbplatsen, om inte sådan skada är resultatet av eventuell avsiktlig eller grov försummelse från Pon Equipment AB och Pon Power AB.

 

Vidare ska Pon Equipment AB och Pon Power AB inte ha något ansvar för skador som uppstår genom användning av (eller att det inte går att använda) elektroniska kommunikationsmedel, vare sig de är relaterade till webbplatsen eller inte, däribland men inte begränsat till, skador som uppstår genom utebliven eller fördröjd leverans av elektronisk kommunikation från tredje part eller från datorprogram som används för elektronisk kommunikation och sändning av virus.

 

Sekretesspolicy

Personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in via eller i samband med denna hemsida ska endast användas i enlighet med sekretesspolicy för Pon Equipment AB och Pon Power AB. Villkoren för användning ska omfattas av Sekretesspolicyn som publicerats på denna hemsida.

 

Länkade sidor

Denna webbplats kan eventuellt tillhandahålla länkar till externa internetsidor. Pon Equipment AB och Pon Power AB ska inte bära något ansvar för användningen eller innehållet på internetsidor som länkar till denna webbplats eller som det länkas till från den. Sekretesspolicyn för Pon-Cat gäller inte för eventuell insamling och behandling av dina personuppgifter på eller genom sådana externa internetsidor.

 

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges, äger Pon Equipment AB och Pon Power AB alla rättigheter för denna webbplats och informationen på den, däribland upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Användare har rätt att läsa innehållet och informationen på webbplatsen och göra kopior för egen personlig användning, exempelvis genom att skriva ut eller lagra den. All annan användning av webbplatsen eller informationen på den, exempelvis lagring eller återgivning av webbplatsen (eller en del av den) på en extern internetsida eller att skapa länkar, hypertextlänkar eller djupa länkar mellan webbplatsen och andra internetsidor eller någon annan användning, är förbjudet utan uttryckligt skriftligt medgivande från Pon Equipment AB.
 

"Pon-Cat®", och alla andra varumärken som finns på denna hemsida är registrerade varumärken som tillhör Pon Equipment AB, Pon Holdings B.V. eller något av deras anslutna bolag och/eller dotterbolag.

 

Oönskade förslag och idéer

Om du skulle publicera oönskade förslag och/eller material vare sig det består av text, bilder, ljud, programvara, information eller annat (”material") på denna webbplats eller skickar det till Pon Equipment AB och Pon Power AB via e-post eller på annat sätt, har Pon Equipment AB och Pon Power AB rätt att använda, kopiera och/eller kommersiellt utnyttja sådana material i största möjliga utsträckning och kostnadsfritt och Pon Equipment AB och Pon Power AB ska inte vara bunden av någon sekretess skyldighet för sådana material.

Du håller härmed Pon Equipment AB och Pon Power AB skadelöst från och mot alla åtgärder, krav och skyldigheter som åsamkats eller vållats av Pon Equipment AB och Pon Power AB som ett resultat av användningen och/eller nyttjandet av sådant material som överträder rättigheter (immateriella rättigheter) tillhörande en tredje part eller som på annat sätt inte är ett lagenligt beteende gentemot en tredje part

 

Avskiljbarhet

Utifall någon bestämmelse i dessa villkor eller tillämpningen av den blir eller förklaras olaglig, annullerad eller ej verkställbar av en domstol i behörig jurisdiktion, då ska resten av dessa villkor fortsätta att gälla fullt ut och tillämpningen av en sådan bestämmelse ska tolkas så att den skäligen verkställer parternas avsikt. Vidare överenskommer parterna att ersätta en sådan annullerad eller ej verkställbar bestämmelse i dessa villkor med en giltig och verkställbar bestämmelse som ska i största möjliga mån uppnå det ekonomiska, affärsmässiga och andra syften med den annullerade eller ej verkställbara bestämmelsen.
 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras uteslutande av lagen i Sverige. Alla tvister som uppstår i anslutning till dessa villkor, däribland rörande dess existens och giltighet, ska prövas av behörig domstol i Mölndal, Sverige om inte bindande lagstadgade krav anger annat.
 

  • Call
  • Arrow

Kontakta oss


Du når oss dagligen mellan 08.00 - 16.00


 


Söker du en säljare, verkstad eller annan personal hos oss?

 

Maila oss

 

Vi kontakta dig så snart vi kan!

 

Hur vill du att vi kontaktar dig? *

Shopping cart

Vraag offerte aan