Cat 962M og servicebil.jpg

Nivå 2: Rådgivning

Inkluderer:

 

 • Samme som i nivå 1: TILGANG. Tilgang til My.Cat.com og Parts.Cat.com

 • Månedlige online-rapporter

 • Referansedata (for eksempel europeisk referanse)

 

EMS_Levels-NORSK-02-RÅDGIVNING.pngFor å utnytte din maskins fulle potensiale anbefaler vi et abonnement på VisionLink*. Da vil du og vi kunne monitorerer tilstanden på maskinen. Du vil kunne optimalisere driften samt se produksjonsdata på din maskin i form av dieselforbruk, varsler, timetall, masseforflytning m.m. Her kan du velge Pon V-service eller Pon Pluss (som også inkl. reparasjonsdeler i 3 år eller 6000 timer etter hva som inntreffer først)

 

*VisionLink abonnement må kjøpes separat


 

V-service

Enkelt maskinhold

Vedlikeholdsservice i henhold til maskinens vedlikeholdshåndbok. Oversiktelig dokumentasjon.

 

Arbeid
 

 • Service i henhold til maskinens vedlikeholdsbok
 • Kontroll ihht Pon Equipments tilstandskontrollskjema
 • Sakkyndig kontroll
 • Oljeanalyse fra vårt eget oljelaboratorium

Deler
 

 • Filtre og tetninger i henhold til vedlikeholdsbok
 • Førerhusfilter v/ 1000 timer
 • Ytre luftfilter v/ 1000 timer
 • Indre luftfilter v/ 2000 timer

Olje
 

 • Oljer fra Caterpillar i henhold til vedlikeholdsbok
 • Utvidet skiftintervall etter anbefaling fra oljelaboratoriet

Dokumentasjon

 • Online tilgang til din maskin gjennom vår kundeportal, My.Cat.com
 • Servicerapport etter utført service
 • Anbefaling om forebyggende reparasjon
 • Dokumentasjon på utført sakkyndigkontroll
 • Mulighet for VisionLink

REISE & OPPHOLD

Reisekostnader dekkes innenfor en radius på 50 kilometer fra nærmeste Pon Equipment servicepunkt.

  

Pon Pluss

Utvidet garanti

Delegaranti: 3 år / 6000 timer Hele maskinen med unntak av dekk, understell, slitedeler, påboltet utstyr og skader påført maskinen.

Arbeid
 

 • Service i henhold til maskinens vedlikeholdsbok
 • Kontroll i henhold til Pon Equipments tilstandskontrollskjema
 • Sakkyndig kontroll
 • Oljeanalyse fra vårt eget oljelaboratorium

  

Deler

 

 • Filtre og tetninger i henhold til vedlikeholdsbok
 • Førerhusfilter v/ 1000 timer
 • Ytre luftfilter v/ 1000 timer
 • Indre luftfilter v/ 2000 timer

Olje
 

 • Oljer fra Caterpillar etter vedlikeholdsbok
 • Utvidet skiftintervall i henhold til anbefaling fra oljelaboratoriet
 • Pon Equipment håndterer spillolje og utskiftet materiell

Dokumentasjon

 • Online tilgang til din maskin gjennom vår kundeportal My.Cat.com
 • Servicerapport etter utført service
 • Anbefalinger om forebyggende reparasjoner
 • Dokumentasjon på utført sakkyndigkontroll
 • Mulighet for VisionLink

Reise og opphold

Reisekostnader dekkes innenfor en radius på 50 kilometer fra nærmeste Pon Equipment servicepunkt.
 

 

Contact

 

Please contact us for requests or advise. 

 

 • Call
 • Arrow
Contact Close Icon - Contact Sticky Cross
 • Call
 • Arrow

Call us

Send us an e-mail

How would you like us to contact you? *
250/250

 

Fill in the form below and I will contact you as soon as possible.

 

How would you like us to contact you? *
250/250
web-monitoring-ok