Oljeservice

SOS OLJE- OG VÆSKEANALYSE

C348280 

sOS OLJESERVICE GIR DET RASKESTE, MEST NØYAKTIGE OG PÅLITELIGE BILDET AV HVA SOM FOREGÅR INNE I MOTOREN OG MASKINEN DIN. VÅRT SOS-PROGRAM, SOM ER UTVIKLET AV CATERPILLAR, HJELPER DEG Å OPPDAGE PROBLEMER FØR DE FØRER TIL KOSTBARE REPARASJONER OG DRIFTSSTANS.

Vi anbefaler at det tas oljeprøver med 250 timers intervaller og ved hvert oljeskift. Ved bruk av avansert analyseteknologi og erfarne teknikere, samt referanseverdier fra Caterpillar, kan SOS-analyse finne ut om smøreoljen og kjølevæsken inneholder skadelige partikler slik at eventuelle slitasjer kan unngås.

S•O•S oljeanalyse består av tester som er utviklet av Cat-ingeniører og -kjemikere hvor primæroppgaven er å bestemme maskinenes tilstand snarere enn oljens tilstand. Tilleggstester kan utføres ved behov. Nedenfor følger en kort beskrivelse av standard oljeanalyse innenfor  S•O•S programmet.

Les vår veiledning på hvordan man tar en god oljeprøve her.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLITASJEANALYSE viser graden av slitasje ved å påvise og identifisere mengdene av metallpartikler i oljen. Økningen av antall partikler i oljen fra prøve til prøve er like viktig som selve mengden av partikler i oljen. Dette er grunnen til at det er nødvendig å ta oljeprøver med faste intervaller for å kunne danne seg et pålitelig bilde av slitasjeutviklingen i hvert enkelt oljesmurt system.

OLJERENHETSANALYSE anvender partikkeltelling for smøreoljer, unntatt motoroljer. Partikkeltellingen påviser både metallpartikler (f.eks. fra bremselameller) som er forårsaket av slitasje, og eventuelle urenheter som er kommet inn i systemet utenfra. Informasjonen fra denne testen, sammen med slitasje-analysen, muliggjør en helhetlig evaluering av hydraulikksystemet og drivlinjesystemene. Kombinasjonen kan identifisere potensielle problemer som slitasjeanalysen alene ikke kan.

OLJEFORURENSINGSANALYSE bestemmer, ved hjelp av spektrometrisk analyse, mengden av silicium i prøvene fra de oljesmurte systemene. Tilstedeværelse av silicium indikerer at urenheter trenger inn. Tilleggstester påviser eventuell forurensning fra drivstoff, vann og glykol (kjølevæske).


OLJETILSTANDSANALYSE  bestemmer hvor stor reduksjonen av oljens smøreevne er. Instrumentet som brukes, sammenligner ved hjelp av infrarød-analyse egenskapene til den brukte oljen med egenskapene til ny olje. Denne testen tillater teknikerne å avgjøre hvor mye av oljen som er brutt ned og om den vil beholde sine spesifiserte egenskaper helt frem til neste oljeskift.

Oljeprøver for disse testene tas som regel av maskineierne selv. Men din Catforhandler kan gjøre det for deg som en del av en kundestøtte-avtale som er tilpasset dine forhold.

Kontakt oss

Contact your local service representative Finn din selger eller ditt verksted her!

Hovedkontor, Oslo:
Tlf: 815 66 500
Bølerveien 60
2020 Skedsmokorset

Alle kontakter

Share