Oljelab_Cat-SOS

Væskeanalyse

 

 • Regelmessig analyse av olje og væsker

 • Dokumentasjon og rapporter via SOS portalen

 • Råd og varsler for best å ta vare på komponenter i din maskin.

SOS-analyse
 

Vi anbefaler at det tas oljeprøver med 250 timers intervaller og ved hvert oljeskift. Ved bruk av avansert analyseteknologi og erfarne teknikere, samt referanseverdier fra Caterpillar, kan S•O•S-analyse finne ut om smøreoljen og kjølevæsken inneholder skadelige partikler slik at eventuelle slitasjer kan unngås. S•O•S Services, Scheduled Oil Sampling, er et begrep Caterpillar bruker på oljerøntgen/oljeanalyse/væskeanalyse tatt ved gitte intervaller eller ved behov.

 

S•O•S analysen består av tester som er utviklet av Cat-ingeniører og -kjemikere hvor primæroppgaven er å bestemme maskinenes tilstand snarere enn oljens tilstand. Tilleggstester kan utføres ved behov. Nedenfor følger en kort beskrivelse av standard oljeanalyse innenfor  S•O•S programmet.

 

Oljelab_5-grå-hansker.jpg
 • SLITASJEANALYSE viser graden av slitasje ved å påvise og identifisere mengdene av metallpartikler i oljen. Økningen av antall partikler i oljen fra prøve til prøve er like viktig som selve mengden av partikler i oljen. Dette er grunnen til at det er nødvendig å ta oljeprøver med faste intervaller for å kunne danne seg et pålitelig bilde av slitasjeutviklingen i hvert enkelt oljesmurt system.

 • OLJERENHETSANALYSE anvender partikkeltelling for smøreoljer, unntatt motoroljer. Partikkeltellingen påviser både metallpartikler (f.eks. fra bremselameller) som er forårsaket av slitasje, og eventuelle urenheter som er kommet inn i systemet utenfra. Informasjonen fra denne testen, sammen med slitasje-analysen, muliggjør en helhetlig evaluering av hydraulikksystemet og drivlinjesystemene. Kombinasjonen kan identifisere potensielle problemer som slitasjeanalysen alene ikke kan.

 • OLJEFORURENSINGSANALYSE bestemmer, ved hjelp av spektrometrisk analyse, mengden av silicium i prøvene fra de oljesmurte systemene. Tilstedeværelse av silicium indikerer at urenheter trenger inn. Tilleggstester påviser eventuell forurensning fra drivstoff, vann og glykol (kjølevæske).

 • OLJETILSTANDSANALYSE  bestemmer hvor stor reduksjonen av oljens smøreevne er. Instrumentet som brukes, sammenligner ved hjelp av infrarød-analyse egenskapene til den brukte oljen med egenskapene til ny olje. Denne testen tillater teknikerne å avgjøre hvor mye av oljen som er brutt ned og om den vil beholde sine spesifiserte egenskaper helt frem til neste oljeskift.

 

Forebyggende vedlikehold er ekstremt viktig for å beskytte din maskin og motor. Oljen gir som regel en god indikator på slitasje på komponenter i systemet. Tar man jevnlige prøver av olje og væsker fra din maskin vil man kunne forebygge havari og samtidig forlenge maskinens levetid. Prøvene sendes til vårt laboratorium på Berger for analyse og du får en rapport innen få dager via post, epost eller S•O•S online portalen du enkelt kommer til via VisionLink.

 

Å vedlikeholde din maskin før havari oppstår minsker kostnader ved slitasje på andre komponenter i maskinen og andre kostnader som fort påløper ved uplanlagt driftsstans. Ved å jevnlig bytte til nye og rene oljer og væsker minsker man utslippet av CO2 og NOx som videre reduserer belastningen på miljøet. Oljerøntgen inngår i alle våre serviceavtaler les mer om våre serviceavtaler.


S•O•S Online via VisionLink
 

S•O•S Online er en portal for å se resultater fra innsendte prøver. Det er lurt å sende inn prøver med jevne intervaller (anbefalt hver 250. time) slik at man kan se trender og evt. avvik fra normale prøver. Via S•O•S online portalen og VisionLink ser du historikk og analyser, feilkoder og anbefalte tiltak for så å ta informerte beslutninger om eventuelle tiltak som bør gjøres på maskinen. Portalen er tilgjengelig via VisionLink. Her kan du registrere deg for å få gratis tilgang til dine innsendte prøver. 


Hold deg oppdatert

Kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

 • Call
 • Arrow

Pon Equipment: +47 21 08 41 00
Pon Rental:        +47 21 08 43 00
E-post:                [email protected]
24-timers delevakt: 907 48 721 (16:00-07:00)

Finn våre avdelinger her

Reklamasjonsskjema

Salgsbetingelser maskiner

Salgsbetingelser deler & service

Pon Equipment AS mottar fakturaer på epost: [email protected] eller EHF: Org. 947 628 380.

 

Pon Rental AS mottar fakturaer på epost: [email protected]

Kontakt Tilbake Icon - Contact Sticky Cross
 • Call
 • Arrow

Ring oss

Send oss en e-post

Hvordan foretrekker du at vi kontakter deg? *
250/250

 

ELLER FYLL UT SKJEMA HER:

 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter jeg deg så snart som mulig.

 

Hvordan vil du at vi skal kontakte deg? *
250/250
web-monitoring-ok