MASKINTEKNOLOGI

CAT GRAVEMASKINER

Maskinteknolgi_cat graver.jpg

Innebygd teknologi på Cat beltegravere

 • Gjelder for: Cat 313, 315, 317, Cat 320, 323, 325, 330, 335, Cat 336, 340 og 352

 

Cat Grade 2D og Cat Grade Assist

 

Les mer om Cat Grade 2D (norsk: helling)

2D Grade Skjerm.jpgCat Grade 2D viser dybde og fall. Systemet er enkelt å bruke i småjobber som: utarbeiding av, grøfting og planering. Alle innstillinger betjenes via touch-skjermen, betjeningspanelet eller programmerte knapper på spakene. Fastsett høyde, og bruk det som referansepunkt, still inn dybde og start gravingen. Føreren har full kontroll, og kan grave og fylle til riktig nivå ved å følge med på skjermen. Systemet kontrollerer nivå mens du arbeider, slik at det ikke er behov for landmålere mens maskinen graver. Dette gjør også arbeidsområdet tryggere da færre oppholder seg innenfor arbeidsområdet. 

 

Om du har valgt norsk språk i monitoren i førerhytta, finner du denne teknologien under "Helling"

 

 • Maskinen og 2D systemet kommuniserer som ett system: sensorenes signaler kalkuleres gjennom prosessorene i maskinen og viser skuffens posisjon i sanntid 
 • Cat Grade 2D øker førerens effektivitet og produktivitet ved graving og planering for bygg, fundamenter, rør- og kabelgrøfter, bakker og dreneringsgrøfter 
 • Det er enkelt å justere høyde og fall gjennom touchskjermen eller betjeningspanelet. 
 • Cat Grade 2D fungerer sammen med Cat Grade Assist 

 

Les mer om Cat Grade Assist (norsk: hjelp)

Grade Skjerm.pngCat Grade Assist automatiserer bevegelsene til bom og skuffe slik at maskinfører kan planere kun ved bruk av én spak. 

Cat Grade Assist er en hjelpefunksjon som er effektiv til å planere i riktig høyde eller fall. 

 

Dersom du har valgt norsk språk i touchskjermen, finner du denne teknologien under “Hjelp” 

 

 

 • Gravemaskinen og Cat Grade Assist fungerer som ett system, og opprettholder full kraft og presis kontroll under hele bevegelsen 
 • Arbeid trygt uten at du graver for dypt eller for lite 
 • Legg inn høyde og fall i Cat Grade 2D (gjennom touchskjermen eller betjeningspanelet) og aktiver Cat Grade Assist (gjennom touchskjermen eller programmert knapp på spaken) 
 • Still inn grader eller prosent på fallet du ønsker, aktiver Grade Assist og maskinen sørger for riktig vinkel ved at du aktiverer kun stikkespaken 

 

Cat Payload 

 

Les mer om Cat Payload (norsk: nyttelast)

cat payload liten.png

Cat Payload (nyttelast) er et integrert vektsystem som sørger for å treffe korrekt nyttelast. Dette øker laste-effektiviteten ved at vekten i skuffen og på lastebil/ dumper til en hver tid blir regisrert i touchskjermen. Dette øker effektiviteten ved at man treffer korrekt nyttelast på hver eneste lastebil og dermed opprettholder maksimal effektivitet uten risiko for bøter på grunn av overlast. 

Om du har valgt norsk språk i monitoren i førerhytta, finner du denne teknologien under "Nyttelast"

 

 • Automatisk sporing hjelper deg å følge med på produksjonen. Den hjelper også til med å effektivisere produksjonene og senke kostnadene.
 • Hjelper deg til å laste bilene med riktig last og ha riktig flåtestørrelse. Dette reduserer kostnader knyttet til fører, drivstoff og vedlikehold.
 • Automatisk veiing estimerer lasten når du løfter og korrigerer til riktig last når du svinger.
 • Du får estimert last når du løfter uten å svinge slik at du enkelt kan justere til riktig last i skuffe ved å tippe ut det som er for mye.
 • Lasten i skuffa blir enkelt overført til bilen når du tipper og lasten på bilen blir summert slik at du hele tiden har kontroll på hvor mye du har igjen å laste
 • Daglig produktivitet kan leses av i touchskjermen og gir deg full kontroll på både over- og underlasting
 • Spor daglig produktivtet fra førerhuset med rask tilgang på lastvognsmålvekter, last og syklus, materialbevegelse og daglige totaler

 

Cat E-fence

 

Les mer om Cat E-Fence (norsk: E-skjerm)

Cat E-fence er elektronisk begrensning som hindrer graveutstyret fra å bevege sCat Efence.pngeg utenfor førerdefinerte grenser. Dette er spesielt anvendelig ved arbeid med hindringer som vegger, kabler eller trafikk i nærheten. E-fence er en sikkerhetsfunksjon som enkelt slås av og på i touchskjermen.

Dersom du har valgt norsk språk i touchskjermen, finner du denne teknologien under “E-skjerm” 

Reduser nedetid, kostnader på arbeidsplassen og potensielle bøter mens du arbeider trygt innenfor de angitte sonene med følgende elektroniske begrensinger: 

Les mer om E-sving

E-svingen bidrar til å unngå at armen svinger inn i hindringer som trafikk og objekter.

 • Den gjør at du unngår å treffe lastebiler når du laster opp og øker produktiviteten ved at den ikke sløser drivstofforbruk mens den svinger for mye.
 • Angi sektor du trygt kan jobbe innenfor. Maskinen stopper selv innen lagrede verdier. Slik unngår du at maskinen svinger inn i hindringer. Dette er et sikkerhetssystem som må slås av og på i touchskjermen i hytta. 

Les mer om E-vegg

E-veggen bidrar til å unngå hindringer som husvegger, gjerder eller vegitasjon foran maskinen.

 •  Ved å stille inn grensen foran gravemaskinen i touchhskjermen i hytta, stoppes bommen og stikken fra å gå forbi denne grensen. 

Les mer om E-tak

E-ceiling NGH.jpgE-taket bidrar til å hindre at graveutstyret kommer over angitt høyde som strømledninger, broer og overliggende konstruksjoner.


Still inn høydegrensen over gravemaskinen via touchskjermen, så stoppes bommen og stikken fra å kunne gå over denne grensen, og du kan jobbe trygt og konsentrere deg om gravingen.

Les mer om E-gulv

E-floor.jpgE-gulvet bidrar til å unngå kabler, rør og ledninger under bakken.
Still inn dybden under gravemaskinen via touchskjermen, så stoppes bommen og stikken fra å kunne gå under angitt dybde.

 

Cat Grade 2D Advanced og 3D (Valgfritt ekstrautstyr)

 

Les mer om Cat Grade 2D Advanced og Cat Grade 3D (ekstrautstyr)

Med Cat Grade 2D Advanced kan du legge inn prosjekt i 2D. Cat Grade Advanced 2D vises i separat 10” touchskjerm i hytta. Du kan lage ditt eget 2D design i skjermen. Skjermen du bruker til Cat Grade 2D Advanced kan også brukes ved oppgradering til Cat Grade 3D. 

Cat Grade 3D er Cat sitt eget maskinstyringssystem, basert på TRIMBLE. Systemet er koblet opp mot sensorer i maskinen og tar i mot både GPS og GLONASS-signaler for å vite maskinens nøyaktige plassering og for å forsikre at du graver etter planen. Cat Grade 3D jobber sammen med Cat Grade Assist. 

Cat Grade 2D Advanced og Cat Grade 3D er ekstrautstyr og kjøpes separat. 

 

 


Kontakt Tilbake Icon - Contact Sticky Cross
 • Call
 • Arrow

Ring oss

 

Våre åpningstider er 08:00 - 16:00

 

 • Ring Pon Equipment AS
  (for kjøp av Cat maskiner og utstyr)
 •  
 • Call21 08 41 00
 •  
 • Ring Pon Power AS
  (for kjøp av Cat motorer og aggregat)
 •  
 • Call23 17 05 00
 •  
 • Ring Pon Rental AS
  (for leie av maskiner og utstyr)
 •  
 • Call21 08 43 00

Send oss en e-post

Vi svarer deg så fort vi kan.

Hvordan foretrekker du at vi kontakter deg? *
web-monitoring-ok